A családfelállításról

Bert Hellinger figyelt fel arra, hogy testi-lelki problémáink kialakulását nem lehet csak a saját életünk eseményei alapján megérteni. Úgy tűnik, mintha sorsunk elválaszthatatlanul összefonódna a kibővített családunk tagjainak sorsával. Mintha lenne egy közös családi lélek, egy olyan energiamező, amelyben mindenki benne foglaltatik, aki csak a kiterjesztett családhoz, az ún. klánhoz tartozik, függetlenül attól, hogy tudunk-e a létezéséről, vagy nem. Ez a mező, a tagokból összeállt új egész, mint minden rendszer, több mint részeinek összege, és megvannak a saját működési mechanizmusai.

Hellinger a nyolcvanas évek második felében kezdte el módszerének kidolgozását. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció-analízis és a családterápia módszereit saját eseteinek alapos tanulmányozásával és megfigyeléseivel ötvözve túllépett a hagyományos nyugati pszichológia megszokott fogalmi keretein, és új módszerével rövid időn belül igen látványos sikereket ért el. A kilencvenes években, Németországban, 2000-től pedig világszerte futótűzként terjedt el a szisztemikus-fenomenologikus rendszerterápia, közismertebb nevén a családfelállítás nevű módszer, amelyet én is elsajátítottam.

A szisztemikus-fenomenologikus családterápia, röviden a “családfelállítás” ennek a mezőnek a “megkérdezése”. A módszer a külföldi és a hazai tapasztalatok szerint rendkívül erőteljes, pontos és hatékony. Egyrészt új fényben láttatja az életünket nehezítő bajokat, betegségeket, kudarcokat, másrészt lehetővé teszi, hogy ezeket a terheket nagy katarzisokat okozó csoportos és egyéni foglalkozásokon mintegy letegyük. A módszer hatékonyságát azok a pozitív változások igazolják, amelyek az eddigi foglalkozások résztvevőinek életében – sokszor azonnal – következtek be.

Hellinger módszere megfigyeléseken alapul, ám ennek a mezőnek a létezését Rupert Sheldrake angol biológus és filozófus számos, a nyugati tudomány kritériumainak megfelelő kísérlettel bizonyította (ő morfogenetikus mezőknek nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót).

A megfigyelések szerint a családi lélekben / mezőben szigorú törvények uralkodnak, melyek, ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak a család tagjaira. 6. sík

Ha ezen törvények sérülnek, megsérült a rend, és a rendszer, a családi lélek megkezdi a kiegyenlítő (jóvá tevő) mozgásokat, azaz működésbe lép a rendszer-lelkiismeret.

Ezek a fogadalmak, nem tudatosak, ám annál erősebben irányítják az ember életét.

A Szeretet Rendje

A Szeretet kitölti a Rendet.

A Szeretet a víz, a Rend a kancsó.

A Rend a meder, mely engedi a Szeretetet áramolni.

A Rend és a Szeretet együttműködik: Mint a melódia a harmóniához, a Szeretet úgy kapcsolódik a Rendhez.

Ahogy a fülünket bántja a diszharmónia akkor is, ha tudjuk miért keletkezett, ugyanígy a lelkünk is nehezen igazodik a Rend nélküli Szeretethez.

Néhányan azt hiszik, hogy a Rend vélemény, melyet szándékunk szerint változtathatunk.

De a Rend az, ami.

Akkor is működik, ha nem értjük.

Nem alkotjuk, csak felfedezzük.

Úgy értjük meg, mint a Jelentést és a Lelket: a hatása által.